โอเรียนทัล

วอลเปเปอร์โอเรียนทัล เน้นสีสัน ลายเส้น แนวตะวันออกหรือทางเอเชีย เป็นการนำเอาเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ในลวดลายที่สวยงาม อ่อนช้อย เส้นสายลวดลายอิสระ Pure Linen

Continue Reading...