เบอฟลอ

เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาให้พื้นไวนิลมีรูปแบบและลวดลายที่สวยงามเลียนแบธรรมชาติ ให้ผู้ที่สนใจได้เลือกใช้ พื้นไวนิลในอดีตนิยมใช้โดยทั่วไป มักจะใช้กับพื้นที่สาธรณะ โรงยิม หรือออฟฟิศที่มีการสัญจรอยู่ตลอดเวลา

Continue Reading...